Prvi akademski bh. neurološki forum – Potaknuti brži razvoj neurologije u BiH

SARAJEVO, 20. rujna– Prvi regionalni medicinski događaj iz oblasti neurologije i psihijatrije pod nazivom “Šta je novo u kliničkoj medicini“, održan nedavno u organizaciji Internacionalne akademije nauka i umjetnosti BiH, okupio je neurologe, neuropedijatre, psihijatre, te logopede, kao i specijalizante navedenih disciplina iz BiH i regije. FENA